Esperanto-Asocio de Skotlando

Sekretariejo

Saturday, January 22, 2005

British Esperanto President coming to Largs

Professor John Wells, the President of the Esperanto Association of Britain, has agreed to lecture during the 100th Scottish Esperanto Congress. He has still to choose his precise theme, but it will be within the sphere of linguistics.

Professor Wells lectures at London University on Phonetics. He is a former President of the World Esperanto Association (UEA)., and has compiled an Esperanto dictionary and written about the linguistics of Esperanto.

The 100th Scottish Congress has attracted a particularly strong team of lecturers.

Saturday, January 15, 2005

100a Skota Kongreso de Esperanto: aliĝilo

100a Skota Kongreso de Esperanto, Priory House Hotel, The Promenade Broomfields, Largs: 10-13 junio 2005

Kotizo: £16.00 (inkluzivas teon aŭ kafon vendredon kaj sabatmatenon)

Bufeda tagmanĝo: (vendredon) £10.00

Lunĉeto: (sabaton) £4.50

Bankedo: (sabaton) £20.00.

Lunĉeto kun Esperanto-vino: (dimanĉon sur la insulo Cumbrae) £8.50

Tagmanĝo: (dimanĉon) £15.00

Donaco al EAS

Sumo =

Nomo

Adreso

Telefono

Ĉu vi eble partoprenos la jenajn? (Respondu jes aŭ ne.)

Lunĉo lundon proprakoste. …………..

Vizito al kastelo Kelburn lundon posttagmeze proprakoste. ……………..

Karitata bicikla rondiro de la insulo Cumbrae. ………………..

Vegetarano? ………………

"+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bonvolu noti:

Dimanĉon la matena kaj posttagmeza programo okazos en Millport sur la insulo Cumbrae. La ir-revena kosto estas proks. £5.50.

Estas ebleco ke junuloj ricevos subvencion de la fonduso Norwich.

Bonvolu kontakti d-inon Kate Hall, 37 Granville Court, Oxford, OX3 0HS

Eksterlandanoj devas sendi la aliĝilon; tamen, povas pagi alvene.

Ĉekoj pageblaj al: Esperanto Congress

La fina dato por aliĝo kaj pago: 31an de majo 2005.

Bonvolu sendi la supran parton de ĉi tiu aliĝilo al:

s-ino Jean Bisset

47 Airbles Crescent

Motherwell

ML1 3AP

Skotlando

Tel: 01698 263199

Se vi deziras kvitancon, bonvolu sendi adresitan kaj poŝtmarkitan koverton.

Friday, January 14, 2005

Morto de Petro Miles

Petro subite mortis la 13an de januaro 2005.

Li estis unu el la plej konataj Esperantistoj en Britio, kaj havis amikojn ĉie en la mondo.

Esperanto-Asocio de Skotlando esprimas kondolecojn al lia vidvino, Junio.

Tiaj homoj estas raraj.

Tuesday, January 11, 2005

Scottish Esperanto Bulletin

It is expected that the Bulletin will reach members early in February.

The booking form for the 100th Scottish Esperanto Congress will come with it.

Tuesday, January 04, 2005

100th Scottish Esperanto Congress: preliminary programme

An Acrobat PDF has been prepared which gives basic details about the Centenary Congress including contacts. It also includes a summary in Esperanto.

If you do not have Acrobat Reader please download; it is free and well worth acquiring. (Instrukcioj estas multlingvaj)

Sunday, January 02, 2005


Priory House Hotel Posted by Hello

100th Scottish Esperanto Congress Hotel

Most of the congress events will be taking place in the Priory House Hotel, Largs. It is of course possible to find a wide range of accommodation in the town; but staying in the congress hotel is most convenient.

Special terms have been negotiated for participants; so when you book please mention the congress. The special rate is only guaranteed until March 2005.

Esperantists are already booking. It is recommended that you follow their example!


100a Skota Kongreso de Esperanto: prelegontoj

Prelegontaro preskaŭ pretas!. Esperable la nomoj kaj temoj tentos vin aliĝi! Malfruan januaron eldoniĝos la oficiala aliĝilo. Se ekzemplero ne atingos vin tiam bonvolu kontakti: secretary@skotlando.org .

Jen la ĝisdatigita listo:

John Francis (Skota Skolo), D-rino Marjorie Boulton (John Dinwoodie), Ed Robertson (Albert Goodheir), D-ro Paul Gubbins (Reto Rossetti), Hugh Reid (John Francis), David Thornell (Ponto inter la malnova kaj nova), David Lilley (DB Gregor), Duncan Thomson (knodoj), Norman Richardson (Vaporŝipoj de la rivero Clyde), David Bisset (Katedralo de la insuloj), Geoffrey Sutton (Norsa lingvo); kaj fine tamen gravege: D-ro Renato Corsetti, prezidanto de UEA (Esperanto kaj la estonteco ).

Estos ampleksa kultura programo: Stephen Thompson kiu estas profesia aktoro, vivigos niajn literaturajn temojn; kaj ankaŭ estos festa koncerto.

Nuntempe eblas mendi loĝlokon en Largs la kongresurbo. Estu aventurema kaj provu!