Esperanto-Asocio de Skotlando

Sekretariejo

Wednesday, November 29, 2006

Pola Radio

Jen instigo de UEA:

La Esperanto-redakcio de Pola Radio kaj la Estraro de UEA varme
dankas ĉiujn, kiuj jam skribis al la Pola Radio aŭ polaj
reprezentejoj por apogi la daŭrigon de la Esperanto-elsendoj. La
nombro de leteroj kaj retmesaĝoj multe kreskis lastatempe, sed ĉar
la sorto de la elsendoj ankoraŭ ne estas decidita, necesas energie
daŭrigi la kampanjon. La fina decido dependos de la pola ministerio
pri eksterlandaj aferoj. Pro tio necesas koncentri la kampanjon al
la polaj diplomatiaj reprezentejoj tra la mondo, kiuj siavice
raportos al la ministerio pri la ricevitaj reagoj. UEA alvokas al
individuaj esperantistoj, lokaj kluboj kaj landaj asocioj skribi al
la pola ambasado en sia lando por pledante por la daŭrigo de la
Esperanto-elsendoj de Pola Radio. La adresoj de la polaj diplomatiaj
reprezentejoj troviĝas en:

http://www.msz.gov.pl/Polish,Missions,Abroad,2143.html

Osmo Buller

Wednesday, November 22, 2006

Zamenhof Festival will be in Glasgow

The annual Zamenhof Festival will take place in:

The Unitarian Church,
72 Berkeley St.
Glasgow, G3 7DS

(near the Mitchell Library)

beginning at 1430 on Saturday 2nd December 2006.

The guest speaker will be Dr. Paul Gubbins, the Editor of La Brita Esperantisto.

Refreshments will be provided.