Esperanto-Asocio de Skotlando

Sekretariejo

Thursday, April 22, 2004

Le monde diplomatique

Esperanta traduko de ĉi tiu fama politika gazeto nun aperas en Esperanto. Bonvolu gustumi ĝin. Unu el la celoj de la traduko estas evoluigi Esperanton por ke ĝi estu plene taŭga por grava rolo en la Eŭropa Unio. Mi dubas ĉu tia testado vere necesas; ĉar Esperanto jam frontis tiajn defiojn. Unu el la ververe defioj estis vortoj kaj frazpartoj por la teruraj burokrataj terminoj uzataj en la EŬ. Aliaj lingvoj jam strebadas; kaj mi rigardas la provojn de la novaj membroj kun anticipo!

Tamen, la riĉa enhavo de La Diplomatia Mondo nun haveblas. Mi aludas al la tuta enhavo, ĉar laŭ mia scio la tradukistoj tute ignoras kopirajton.. Malliberejen, samideanoj?

Sunday, April 04, 2004

Forpaso de Adolph Burkhardt

Vendredon la 2an de aprilo 2004 forpasis p-ro Adolph Burkhardt, Esperantisto, ekumenisto, verkisto kaj varmkora homo.

EAS trandonas kondolencojn al la edzino kaj familio.

Esperanto characters

Zamenhof decided to use some special characters in order to make Esperanto spelling absolutely phonetic. These characters have never been a problem when one writes; and writing was the usual method of communication in his era. However, they even then produced problems when a typewriter was used: although ingenious methods (dead keys, for example) were used to solve the problem. Printing Esperanto was never really a problem even for a middle-sized printer, as a wide range of type faces was always in stock.

The problem did not go away when the use of computers became widespread: although it must be added that any deviation from the basic Roman alphabet caused problems, and therefore many languages suffered,

With modern versions of Windows which make use of Unicode there is no fundamental problem: just some need for manipulation. However, a utility does help; and EK! is freeware which is well worth acquiring. It is suitable for all versions of Windows.