Esperanto-Asocio de Skotlando

Sekretariejo

Saturday, January 15, 2005

100a Skota Kongreso de Esperanto: aliĝilo

100a Skota Kongreso de Esperanto, Priory House Hotel, The Promenade Broomfields, Largs: 10-13 junio 2005

Kotizo: £16.00 (inkluzivas teon aŭ kafon vendredon kaj sabatmatenon)

Bufeda tagmanĝo: (vendredon) £10.00

Lunĉeto: (sabaton) £4.50

Bankedo: (sabaton) £20.00.

Lunĉeto kun Esperanto-vino: (dimanĉon sur la insulo Cumbrae) £8.50

Tagmanĝo: (dimanĉon) £15.00

Donaco al EAS

Sumo =

Nomo

Adreso

Telefono

Ĉu vi eble partoprenos la jenajn? (Respondu jes aŭ ne.)

Lunĉo lundon proprakoste. …………..

Vizito al kastelo Kelburn lundon posttagmeze proprakoste. ……………..

Karitata bicikla rondiro de la insulo Cumbrae. ………………..

Vegetarano? ………………

"+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bonvolu noti:

Dimanĉon la matena kaj posttagmeza programo okazos en Millport sur la insulo Cumbrae. La ir-revena kosto estas proks. £5.50.

Estas ebleco ke junuloj ricevos subvencion de la fonduso Norwich.

Bonvolu kontakti d-inon Kate Hall, 37 Granville Court, Oxford, OX3 0HS

Eksterlandanoj devas sendi la aliĝilon; tamen, povas pagi alvene.

Ĉekoj pageblaj al: Esperanto Congress

La fina dato por aliĝo kaj pago: 31an de majo 2005.

Bonvolu sendi la supran parton de ĉi tiu aliĝilo al:

s-ino Jean Bisset

47 Airbles Crescent

Motherwell

ML1 3AP

Skotlando

Tel: 01698 263199

Se vi deziras kvitancon, bonvolu sendi adresitan kaj poŝtmarkitan koverton.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home