Esperanto-Asocio de Skotlando

Sekretariejo

Monday, October 11, 2004

Hugh Reid respondecos por Skota Studrondo 2005

Hju Rid, unu el niaj plej talentoplenaj skotaj esperantistoj akceptis la inviton de la EAS-komitato respondeci pri la venonta Studrondo. Tempo mankas al Jean Bisset, la nuna respondeculo, organizi Studrondon 2005 pro la laborado rilate al la 100a Skota Kongreso de Esperanto. La komitato esperas ke Hju ankaŭ povos transpreni la postenon de organizanto por venontaj jaroj, kiel Ĝina bonege faris la taskon dum 10 jaroj kaj nun volas transdoni la taskaron al alia.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home