Esperanto-Asocio de Skotlando

Sekretariejo

Tuesday, December 13, 2011

LITERATURA MONDO disponigita rete!

LITERATURA MONDO disponigita rete!: Literatura Mondo elstaras kiel la plej grava beletra esperanta revuo ĝis nun. Ĝi aperis en tri periodoj. La unuan numeron eldonis Teodoro Schwartz en oktobro de 1922 kaj la lasta ero publikiĝis en aŭgusto 1949. Dum la tri periodoj, Kolomano Kalocsay kaj Julio Baghy estis la bazaj homoj, kaj apud ili aliaj kiel Ferenc Szilágyi, Jean Forge aŭ Ludoviko Totsche. La dua periodo de Literatura

0 Comments:

Post a Comment

<< Home